montaz_terasybg
montaz terasy

Montáž exteriérových terás vykonávame takmer akýmkoľvek vhodným spôsobom. Ako podkladové hranolčeky používame výhradne drevo rovnakého druhu ako vrchný decking, alebo drevo  podobných fyzikálnych vlastností.
 

Montáž pomocou skrutiek - používame zásadne nerezové skrutky a drevo predvrtávame. Akýkoľvek spojovací materiál zo surového železa je nevhodný, železo spôsobuje čierne hrdzavé fľaky.

igel spona

Montáž pomocou IGEL spony. Igel spona je nerezový spojovací prvok, ktorý slúži na montáž exteriérovej terasy tzv. neviditeľným spojom, kedy nie je vidieť samotný spoj.

baner
zahb
mail 1